top of page

A.G.A.M.A  s´ha creat amb el propòsit de fomentar i fer respectar en el nostre país la professió i la imatge del Guía i Acompanyant de Muntanya, per tal de poder garantir l´existència   d´uns bons professionals, que atenguin les necessitats turístiques, dins del marc de la muntanya a Andorra, amb les màximes condicions de seguretat.

Avui dia el col·lectiu format al país supera els 100 professionals, molts exerceixen la professió de forma regular, repartits dins de l´àmbit privat o comunal.

La professió de guia acompanyant de muntanya cada dia es desenvolupa de més en més. Aquesta activitat ofereix interessants perspectives en el sentit d´un desenvolupament durable contribuïn a la diversificació de l´oferta turística.

 

El sector turístic ha d'adaptar-se a una demanda en constant evolució. Aquesta oferta ha de tenir en compte i posar en valor les riqueses naturals, paisatgistes, històriques i culturals de les nostres Valls.

 

Els objectius d'A.G.A.M.A són: permetre la valorització des les noves competències, desenvolupar la professió de guia i acompanyant de muntanya i contribuir a la diversificació de l´oferta turística.

Els Guies formats a Andorra, estan acreditats per poder portar a terme diferents activitats, depenent sempre de l'oferta i la demanda que genera el país.

 

Així, les activitats que més demanda cobreixen avui en dia els Guíes formats al país són:

            - L´excursionisme

            - Les raquetes de neu

            - El descens de barrancs

            - Les vies ferrates

            - La bicicleta tot terreny, BTT

            - L´esquí de muntanya

            - L´escalada en rocodrom.

            - Els circuits d´aventura ó parcs acrobàtics en bosc.

            

L´ Unió d´Associacions Internacionals  de Guies de Muntanya (UIMLA) es va fundar el novembre de 2004. UIMLA és un organisme   internacional amb seu a França, que representa a les associacions Andorra, Bèlgica, França, Gran Bretanya, Polònia, Espanya, Suïssa, Bulgària, Països Baixos. , Itàlia, República Txeca, Croàcia,  Perú, Austria i Macedonia. Un dels objectius més importants de la UIMLA és representar la professió a nivell internacional, així com estandarditzar les qualificacions per a totes les titulacions de guies als països corresponents.  UIMLA també promou la professió i recolza la cooperació entre les associacions dels diferents països.

El Guia de Muntanya Internacional  UIMLA i el guia de muntanya  IFMGA són les úniques titulacions reconegudes internacionalment a les muntanyes d´arreu del Món.

logo_uimla_small transparant.png
bottom of page