top of page

HISTÒRIA

L´Associació de Guies i Acompanyants de Muntanya d´Andorra (A.G.A.M.A),  va ser creada l´any 1997. Es va posar en marxa gràcies a la col·laboració del Ministeri d´Educació Joventut i Esports del Govern d´Andorra, i a través de l´E.F.P.E.M (Escola de Formació de Professions Esportives i de Muntanya). 

 

L´any 1998 es crea la plataforma de la Comissió Europea dels Acompanyadors de Muntanya (C.E.A.M), els promotors dels quals van ser els Francesos, conjuntament amb el"Sindicat Nacional dels Acompanyadors de Muntanya" (S.N.A.M). Andorra, va ser membre fundadora d´aquest organisme, mitjançant L´Associació de Guies i Acompanyants de Muntanya d´Andorra(A.G.A.M.A), amb la participació de Suïssa, Itàlia, Bèlgica, Regne Unit i Espanya.

 

L´any 1999, A.G.A.M.A conjuntament amb l´EFPEM, i amb la col·laboració del S.N.A.M i F.F.S (Fédération Française de Spéologie), posen en marxa la primera formació per regularitzar els professionals del país dins de l´àmbit del descens de barrancs.

 

L´any 2002, el "Ministère de la Jeunesse et des Sports" de l´Estat Francès, comunica oficialment , que la formació realitzada a Andorra i reconeguda amb un diploma d´Estat del Govern Andorrà, ha obtingut l'homologació per poder treballar a França, amb igualtat de condicons, que amb un diploma francès.

 

L´any 2003, es creat la Unió d´Associacions  Internacional de Guies Acompanyants de Muntanya (U.A.I.G.A.M.), en una reunió que va tenir lloc el mes de novembre a Suïssa (Champéry) amb la participació d´Andorra (A.G.A.M.A), França (S.N.A.M), Suïssa, Itàlia, Bèlgica, Regne Unit i Espanya.

A l'unificar el logotip per a tots els països el nom serà amb anglès: Union of International  Mountain Leader Associations (U.I.M.L.A)  

bottom of page